– Phước đức là những việc làm lành thiện được làm ở bên ngoài hình tướng như bố thí, cúng dường, từ thiện, giúp ích cho mọi người…

– Công đức là sự xoay nhìn lại nội tâm, dùng trí sáng suốt, thấu rõ sự thật, dứt trừ mê lầm phiền não.

Trong số chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng làm từ thiện, giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn mang tính cộng đồng xã hội. Và theo như quy luật nhân quả, cho đi sẽ được nhận lại phước đức, và công đức đời này hoặc đời sau.

Vậy công đức, phước đức là gì? Và 2 khái niệm này khác nhau như thế nào? Mời chúng ta cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của Thầy về phân biệt công đức và phước đức.

Bài liên quan