video

Chớ nên vương vấn khổ đau – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Long Viễn, Vĩnh Long, ngày 02/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5915,Cho-nen-vuong-van-kho-dau.tsph