video

Cười Với Khổ Đau – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4886,Cuoi-Voi-Kho-dau.tsph