Cánh Cò Đơn Côi phần 2 – Thích Thiện Thuận

Thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu) nhân ngày lễ Vu Lan 2012