Pháp thoại “Đạo Lý Thầy Trò” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 07/09/2010 (29/07/Canh Dần) tại chùa Giác Ngộ (92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, HCM)

video

Download MP3