Bài pháp âm “Tu Để Được Gì” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền (Sóc Trăng) ngày 03/08/2010 (23/06/Canh Dần)

video

Download MP3