Pháp thoại “Tìm Hiểu Về Xá Lợi Phật Và Mạn Đà La” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 10/01/2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3