Bài pháp thoại “Đức Phật Là Ai” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại khóa tu Phật thất chùa Bửu Quang (số 73 đường 16, phường 4, quận 8, TPHCM)

Download MP3

Bài liên quan