Pháp thoại “Pháp Phương Tiện” được giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Tiêu Giao (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ngày 17/05/2010 (04/04/Canh Dần)

video

Download MP3