Bài pháp âm Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời phần 3 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh trong ngày khóa tu bát quan trai

video