Lao Động Và Niềm Tin Phật – Thích Thiện Xuân

Thuyết giảng tại Chùa Hội Khánh trong chương trình thuyết pháp hằng tuần

Đợi – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Chùa Huệ Quang, Đà Nẵng nhân ngày lễ phật đản

Hạnh phúc cao thượng – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Phật Quang (H. Tam Bình - T. Vĩnh Long) ngày 10/03/2019

Điều Không Thể Được – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Thanh Minh (H. Bù Gia Mập - T. Bình Phước) ngày 22-12-2018

Mộng – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác, Hoa Kỳ trong buổi chia sẻ phật pháp