Pháp thoại Nguyên tắc sống hạnh phúc do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảnswtaij chùa Hưng Thiền, ngày 29/08/2019

video