Những Điều Suy Ngẫm – Thích Nữ Như Lan

Chùa LINH SƠN (Xã Mỹ Hiệp - Huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp), ngày 17/06/2017

Vui Tết Ta Và Sống Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Tôn, Sa Đéc, ngày 09-02-2018

Niềm An Lạc Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (P. Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018

Xem nhiều