Niềm An Lạc Qua Tiêu Chuẩn 5 Có – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (P. Tân Quy Đông - TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 27/03/2018

Phương Pháp Giải Hạn – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/02/2019

Buông xả phiền não – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/04/2019

Ép – Thích Thiện Xuân

Giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu niệm phật 1 ngày an lạc lần thứ 17

Cần Quên – Nên Nhớ – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng ngày 25/09/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada)

Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/11/2018

Quà Tặng Cho Đời – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Chùa Phước Huệ ngày 16-08-2009

Đừng Nói Suông Em Nhé – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa Tu Mùa Hè chùa Huệ Minh (X. Vĩnh Hòa - H. Phú Giáo - T. BÌnh Dương), ngày 01/06/2017