5 Tổn Thất Của Đời Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hội Phước (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 07/08/2018 

Giận Hờn Vu Vơ (Giảng tại nhà hàng chay Mandala) – Thích Bửu Chánh

Giảng trong Chương Trình Chất Lượng Cuộc Sống tại Nhà Hàng Chay Mandala (Quận 1 - TP.HCM)

Trả Nợ Tình Xa – Thích Thiện Thuận

Giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành, P. Linh Đông - Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 

2 Quên 3 Nhớ – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Ni Viện Quan Âm (North Lauderdale, FL), ngày 18-12-2017

Xa Thương Gần Thường – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Bửu Châu (H. Củ Chi - HCM) ngày 04-11-2018

Xem nhiều