Hiểu Biết Dễ Tu Hơn – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thanh Tiến (Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) ngày 07/10/2018

Buông xả phiền não – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 12/04/2019

Chỗ Nương Tựa Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/05/2017

Bảy Giá Trị Phát Triển Đời Sống Công – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Khánh Sơn (Sóc Trăng), ngày 19-07-2018

Giữ Lời Hứa Là Đạo Đức Để Làm Người – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Linh Thắng (H. Di Linh - T. Lâm Đồng), ngày 25-07-2018

Hãy Làm Những Việc Khó Làm – Thích Nhật Từ

Giảng tại Tịnh thất Hiền Như (Hoa Kỳ), ngày 22-06-2017

Làm Gì Để Già Không Sanh Tật – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Từ Thuyền (Canada), ngày 28-05-2017

Hiểu Để Thương Yêu Dài Lâu – Thích Nhật Từ

Giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 27-11-2017

Kiếm Tiền Và Kiếm Phước – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Giác Huệ (Quận 7, HCM), ngày 30-04-2018