Bài pháp thoại Diệu Dụng Quán Âm phần 2 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 9/1/2010

video