video

Kinh Di Giáo 09: Cẩm nang vượt qua khổ đau – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6754,Kinh-Di-Giao-09-Cam-nang-vuot-qua-kho-dau.tsph