video

Kinh Duy Ma Cật 04: Hướng dẫn Phật pháp vượt qua khổ đau – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ chùa Tường Vân, ngày 04/07/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6831,Kinh-Duy-Ma-Cat-04-Huong-dan-Phat-phap-vuot-qua-kho-dau.tsph