video

http://www.phatam.com/video/index.html
http://tusachphathoc.com/media
http://www.daophatngaynay.com/vn/
Giảng tại chùa Tường Vân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày
04/06/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-truong-bo-06—kinh-mahali-di-tu-la-de-cham-dut-kho-dau-04062014—thich-nhat-tu/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com