Nghiệp là một trong những thuật ngữ của Phật giáo, chữ nghiệp không phải dành riêng cho đạo Phật mà là dành cho tất cả vạn vật chúng sanh trên cõi đời này, không một chúng sanh nào có thể thoát khỏi sự chi phối của nó. Và theo quan điểm của đạo Phật thì nghiệp được nhìn nhận như thế nào?

Mời quý vị cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến chia sẻ bài pháp: Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật

Download MP3

Bài liên quan