video

Bài Pháp – Nhận Diện Và Vượt Qua Khổ Đau – TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bửu Quang ngày 05-08-2012 – TuSachPhatHoc.Com – nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6932,Nhan-dien-va-vuot-qua-kho-dau.tsph