Những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng http://bit.ly/bai-giang-thich-giac-hanh
Quý vị hãy đăng ký theo dõi (subscribe) kênh để cập nhật được những bài giảng mới của Thầy http://bit.ly/thich-giac-hanh-youtube

Bài liên quan