Bài pháp thoại Làm Phước Và Niệm Phật do Ni sư Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 24-06-2018

Bài liên quan