Bài pháp thoại Yếu Tố Trọng Đại Niệm Phật Nhất Tâm do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại Tiên Long Cổ Tự, (X. Mỹ Đức Tây – H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 30/04/2018

Bài liên quan