Pháp âm Niệm Phật Với Những Nguyên Tắc do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 25/06/2018

Bài liên quan