Pháp thoại Niệm Phật Trọng Yếu do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa VẠN HẠNH, (P. Tân Qui Đông – TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp), ngày 04/07/2017

Bài liên quan