Pháp thoại “Sự Màu Nhiệm Của Niệm Phật” do sư cô Thích Nữ Như Lan thuyết giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ngày 11/03/2017 (14/02/Đinh Dậu)

Bài liên quan