Bài pháp thoại Thành Thật Niệm Phật do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè – T. Tiền Giang), ngày 21/06/2018

Bài liên quan