Bài pháp thoại Niệm Phật Với Những Điều Căn Bản do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 10/04/2018

Bài liên quan