Pháp thoại Niệm Phật Với Hai Điều Trọng Yếu do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Tiên Châu (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long) ngày 26/09/2018

Bài liên quan