Sáu Chữ Di Đà Tiêu Nghiệp Chướng, Một Câu Niệm Phật Giải Oan Khiên

Sư Cô : Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHÁP LẠC , Xã An Cư – Huyện Cái Bè – Tỉnh Tiền Giang , Ngày 08 Tháng 11 Năm Bính Thân ( 06 / 12 / 2016 ) .

Bài liên quan