Bài thuyết pháp Niệm Phật Vận Dụng Ba Thứ Tâm do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 – TP. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 12/07/2017

Bài liên quan