Pháp thoại Niệm Phật Với Ba Điều Không do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa PHƯỚC SANH (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 27/06/2017

Bài liên quan