Bài giảng Người Niệm Phật Cần Biết do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại CHÙA MINH BỬU (P. 11 – TP. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 10/08/2017

Bài liên quan