Bài pháp thoại Thực Hành Niệm Phật do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, HCM), ngày 13-05-2018

Bài liên quan