Bài pháp thoại Sa Môn Quả Phần 4 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 – HCM), ngày 29-07-2018

Bài liên quan