Bài pháp thoại Trì Kinh Pháp Hoa Phần 1 do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 06-05-2018

Bài liên quan