Bài pháp thoại Sám Hối Phần 6 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 14-05-2018

Bài liên quan