Bài pháp thoại Hành Hương Phần 2 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 11-03-2018

Bài liên quan