Bài pháp thoại Sa Môn Quả Phần 1 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 – HCM), ngày 17-06-2018

Bài liên quan