Bài pháp thoại Trì Kinh Pháp Hoa Phần 2 do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 20-05-2018

Bài liên quan