Bài pháp thoại Sa Môn Quả Phần 3 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 11 – HCM), ngày 26-07-2018

Bài liên quan