Bài pháp thoại Sám Hối Phần 3 do HT Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, HCM), ngày 16-03-2018

Bài liên quan