Bài pháp thoại Vô Lượng Nghĩa do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 – HCM), ngày 01-07-2018

Bài liên quan