Bài pháp thoại Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa do HT Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 – HCM), ngày 03-06-2018

Bài liên quan