Tâm Kinh 04: Cắt lớp thực tại - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Kinh 04: Cắt lớp thực tại – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/oTIYEsO7qqMThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5292,Tam-Kinh-04-Cat-lop-thuc-tai.tsph
Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Kinh 2: Vượt qua khổ ách – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/cBSOxCkbpdQThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 20/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5270,Tam-Kinh-2-Vuot-qua-kho-ach.tsph
Tâm Kinh 1: Vai trò của Tâm Kinh | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Kinh 1: Vai trò của Tâm Kinh – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/v1kwbkMF8ZoThầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 13/12/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5265,Tam-Kinh-1-Vai-tro-cua-Tam-Kinh.tsph
Quán chiếu Pháp để vượt khổ đau - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Quán chiếu Pháp để vượt khổ đau – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/zbDuSXv7KyUThầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 02/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5469,Quan-chieu-Phap-de-vuot-kho-dau.tsph
Quan Âm cứu khổ qua bốn ứng thân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Quan Âm cứu khổ qua bốn ứng thân – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/LOo9b7vBf8gThầy Nhật Từ giảng tại lễ hội Quan Âm tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 05/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5407,Quan-am-cuu-kho-qua-bon-ung-than.tsph
Tuổi Trẻ, Đóng Góp Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Tuổi Trẻ, Đóng Góp Và Hạnh Phúc – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/kzSYpKc6770Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4791,Tuoi-Tre-dong-Gop-Va-Hanh-Phuc.tsph
Đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 - DL. 2007 - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 – DL. 2007 – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/c9I61LUd1vUVideo về đại lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc PL. 2550 tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 25-30/05/2007
Kinh Trung Bộ 146: Pháp sư: người là ai - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Trung Bộ 146: Pháp sư: người là ai – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/34u_TK3r8WAThầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5220,Kinh-Trung-Bo-146-Phap-su-nguoi-la-ai.tsph
Mẹ và vợ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Mẹ và vợ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/2ny2EaD9UN0Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/06/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5463,Me-va-vo.tsph
Kinh Kim Cang 7: Cấp Độ Thánh Nhân - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 7: Cấp Độ Thánh Nhân – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/D_CKggrOCawThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 13/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4523,Kinh-Kim-Cang-7-Cap-do-Thanh-Nhan.tsph
Kinh Kim Cang 5: Bố Thí Không Trụ Tướng - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 5: Bố Thí Không Trụ Tướng – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/Tl9fMEgIPxYThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 25/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3929,Kinh-Kim-Cang-5-Bo-Thi-Khong-Tru-Tuong-.tsph
Kinh Kim Cang 4: Nhập Thế Và Cứu Độ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 4: Nhập Thế Và Cứu Độ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/OVdGIuHTY2YThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 24/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3895,Kinh-Kim-Cang-4-Nhap-The-Va-Cuu-do.tsph
Kinh Kim Cang 3: Nhu Cầu Phát Tâm - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 3: Nhu Cầu Phát Tâm – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/gw-Om26Ye-YThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 24/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3894,Kinh-Kim-Cang-3-Nhu-Cau-Phat-Tam.tsph
Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/z_uQstU7FqcThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 20/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3866,Kinh-Kim-Cang-2-Chan-Ly-Tu-Cai-Binh-Thuong-Nguyen-Do-Phap-Hoi.tsph
Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Kim Cang 1: Năng Lực Tuệ Giác (Ý Nghĩa Đề Kinh) – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/-RoP2MAqsesThầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại Tp HCM, ngày 17/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3865,Kinh-Kim-Cang-1-Nang-Luc-Tue-Giac-y-Nghia-de-Kinh.tsph
248,853Thành viênThích
248,803Người theo dõiĐăng Ký