Lợi Ích Của Việc Tham Gia Phật Sự, Phụng Sự Nhân Sinh | TT. Thích Nhật Từ

Lợi Ích Của Việc Tham Gia Phật Sự, Phụng Sự Nhân Sinh – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nhật Linh, Hải Phòng, ngày 15-09-2018
Cuộc Đời Không Phức Tạp Như Chúng Ta Đã Nghĩ - TT. Thích Nhật Từ

Cuộc Đời Không Phức Tạp Như Chúng Ta Đã Nghĩ – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 15-09-2018
Học Hạnh Từ Bi Của Đức Phật - Thích Nhật Từ

Học Hạnh Từ Bi Của Đức Phật – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2018
Vấn Đáp: Chuyển Thức Thành Trí, 5 Tiêu Chí Để Vãng Sanh - TT. Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chuyển Thức Thành Trí, 5 Tiêu Chí Để Vãng Sanh – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nhật Linh và chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 15-09-2018
Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật - Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Căn Bản Cho Người Tu Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiền Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 20/07/2018
Phát Tâm Học Đạo - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 1.8.2018 )

Phát Tâm Học Đạo – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 01.08.2018
Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui - Thích Nữ Như Lan

Tu Tạo Công Đức Sống Đời An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 08/09/2018
Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Bốn Đức Tính Cao Quý Của Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Khánh (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 02/08/2018
Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật - HT. Thích Viên Giác

Nền Tảng Cho Hạnh Tu Của Người Con Phật – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 24.09.2018
Đạo Sư - Điểm Tựa Của Đời Con - Thích Nhật Từ

Đạo Sư – Điểm Tựa Của Đời Con – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm 26 năm ngày HT. Thích Thiện Huệ viên tịch 09-09-2018
Lợi Ích Của Niềm Tin Chánh Pháp - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Lợi Ích Của Niềm Tin Chánh Pháp – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Quang TX. Dĩ An T. Bình Dương)
Nhận Thức Và Tiềm Thức - Thích Tâm Đức

Nhận Thức Và Tiềm Thức – Thích Tâm Đức

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-09-2018
Người Cư Sĩ Học Phật Cần Biết - Thích Chân Tính

Người Cư Sĩ Học Phật Cần Biết – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Pháp Lạc lần thứ 67 tại chùa Hải Long năm 2018
Hoài Bão Của Người Xuất Gia - Thích Nữ Như Lan

Hoài Bão Của Người Xuất Gia – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ - T. Vĩnh Long) ngày 21/07/2018
Đến Đi Trong Nhân Gian - TT. Thích Nhật Từ

Đến Đi Trong Nhân Gian – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Tiêu Lương, Hải Phòng, ngày 15-09-2018
Nên Thương Hay Ghét - TT. Thích Chân Tính

Nên Thương Hay Ghét – Thích Chân Tính

Giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Hoằng Pháp, ngày 06-09-2018
Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) - Thích Trí Minh

Rong Chơi Miền Tịnh Độ (KTPT89) – Thích Trí Minh

Giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 89 tại chùa Hoằng Pháp
Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định

Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) – Thích...

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2018
Chỉ Cần Một Chữ BUÔNG (Kt95) - Thích Phước Tiến

Chỉ Cần Một Chữ BUÔNG (Kt95) – Thích Phước Tiến

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 95 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2018
Nhất Dạ Hiền Giả - HT. Thích Viên Giác

Nhất Dạ Hiền Giả – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 10.09.2018
Đạo Lý Làm Người - Thích Nữ Như Lan

Đạo Lý Làm Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp) ngày 24/08/2018