Học Sống Theo Phật - Thích Nữ Như Lan

Học Sống Theo Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc - T. Đồng Tháp), ngày 25/05/2018
Phật Dạy Bốn Điều An Lạc Của Người Phật Tử - Thích Thiện Tuệ

Phật Dạy Bốn Điều An Lạc Của Người Phật Tử – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Phước Viên (Q. Bình Thạnh - HCM), ngày 15-07-2018
Làm Sạch Trong Ngoài - Thầy. Thích Pháp Hòa (Chùa Phổ Đức, ngày 29 5 2018)

Làm Sạch Trong Ngoài – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB), ngày 29-05-2018
Bài 8: Đặc Điểm Phật Pháp Theo Phật Giáo Đại Thừa - TT. Thích Nhật Từ

Bài 8: Đặc Điểm Phật Pháp Theo Phật Giáo Đại Thừa – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện Phật Giáo VN, ngày 09-07-2018
Tư Tưởng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Tư Tưởng Kinh A Di Đà – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 15-07-2018
Đặc Điểm Phật Pháp Theo Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Nhật Từ

Đặc Điểm Phật Pháp Theo Phật Giáo Nguyên Thủy – Thích Nhật Từ

Giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Quận 8 - HCM), ngày 09-07-2018
Cầu Phước - Thầy Thích Pháp Hòa Chùa Phổ Đức Calgary , 29-05-2018)

Cầu Phước – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Phổ Đức (Calgary), ngày 29-05-2018
Khổ Đau Từ Một Chữ Tham - Thích Nữ Như Lan

Khổ Đau Từ Một Chữ Tham – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 12/06/2018
Phát Triển Ánh Đạo Vàng Theo Cách Của Đức Phật Bổn Sư - TT. Thích Nhật Từ

Phát Triển Ánh Đạo Vàng Theo Cách Của Đức Phật Bổn Sư – Thích Nhật Từ

Giảng tại Thiền viện Minh Đăng Quang (Vĩnh Long), ngày 19-07-2018
Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu - Thích Nữ Như Lan

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 07: Giới Không Uống Rượu – Thích Nữ Như...

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 03/07/2018
Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập - Ni Sư : Thích Nữ Như Lan

Ba Điều Trọng Yếu Khi Tu Tập – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Minh Bửu (TP. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 02/06/2018
Năm Yếu Tố Thiền Định - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Năm Yếu Tố Thiền Định – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ 22 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-07-2018
Một Phần May Mắn, Một Phần Có Duyên, Phần Nhiều Cố Gắng - Thích Thiện Tuệ

Một Phần May Mắn, Một Phần Có Duyên, Phần Nhiều Cố Gắng – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Đức Hòa (TX. Dĩ An - T. Bình Dương), ngày 25-06-2018
Lòng Người Phần 3 - TT Thích Thiện Thuận 2018

Lòng Người Phần 3 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 53 tại Viện Chuyên Tu II (T. Đồng Nai)
Lòng Người Phần 2 - TT Thích Thiện Thuận 2018

Lòng Người Phần 2 – Thích Thiện Thuận

Giảng trong khóa huân tu lần 52 tại Viện Chuyên Tu II (T. Đồng Nai), ngày 15-04-2018
Chuyện Không Của Riêng Ai - Sư Cô Hương Nhũ giảng 07.2018

Chuyện Không Của Riêng Ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng trong Khóa tu Thắp Sáng Đuốc Tuệ, Chắp Cánh Ước Mơ lần thứ 8 tại Chùa Từ Xuyên (Thái Bình), ngày 15.07.2018
Cười Vượt Số Phận Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Cười Vượt Số Phận Khổ Đau – Thích Nhật Từ

Giảng tại Bệnh Viện Phong da liễu Quý Hòa (Quy Nhơn), ngày 14-07-2018