Tu Để Làm Gì? – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Tu Để Làm Gì?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM) ngày 23-05-2020 http://youtu.be/GpcTe30C3Ns Download MP3

Sách Tấn Giới Tử Đại Giới Đàn Đạt Đồng – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác sách tấn Giới Tử Đại Giới Đàn Đạt Đồng tại chùa Tôn Thạnh tỉnh Long An, ngày 13/6/2020. http://youtu.be/U6zl6RDfngY

Kinh Người Áo Trắng – Thích Viên Giác

HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: "Kinh Người Áo Trắng" trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ...

Đời vô thường làm gì để sống an vui – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Đời vô thường làm gì để sống an vui" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Pháp Lạc (H. Cái Bè - T. Tiền...

Ai gánh nghiệp cho ai – Thích Nữ Hương Nhũ

Pháp thoại "Ai gánh nghiệp cho ai" do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng https://www.youtube.com/watch?v=21zsFcQi4Xw

Ba nguyên tắc sống ở đời – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Ba nguyên tắc sống ở đời" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Hưng (TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long) ngày 24/06/2020 http://youtu.be/KvWurXz1Izk

Làm mới thân tâm – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Làm mới thân tâm" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thánh - T. Đồng Tháp) ngày 24/06/2020 http://youtu.be/h1q-srbh-s4

Những lựa chọn quan trọng trong đời người – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Những lựa chọn quan trọng trong đời người" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hội Khánh (Bình Dương) ngày 21-06-2020 http://youtu.be/qXsp0fhjvlE

Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu? (KT113) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu?" do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113 tại Tu Viện Tường...

An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu (KT113) – Thích Nhật Hỷ

Pháp thoại "An Cư Kiết Hạ Tứ Chúng Đồng Tu" do Hòa thượng Thích Nhật Hỷ giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần thứ 113 tại Tu...

Thông điệp từ dịch bệnh – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại "Thông điệp từ dịch bệnh" do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa Huân Tu lần thứ 73 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 21-06-2020 http://youtu.be/Zuavop9qM4c

Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng – Thích Nữ Như Lan

Pháp thoại "Mẫu hình người cư sĩ lý tưởng" do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Ân (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày...

Điều gì tạo nên con người thiện ác – Thích Thiện Tuệ

Pháp thoại "Điều gì tạo nên con người thiện ác" do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa An Lạc (Thủ Đức) ngày 14-06-2020 http://youtu.be/BjY0Npnxrjk

Xem nhiều