Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì - HT. Thích Viên Giác

Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì – Thích Viên Giác

Giảng trong Khóa tu Ngày An Lạc, tại Chùa Giác Ngộ (Q10, HCM) ngày 25.11.201
Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan

Hạnh Phúc Tối Thượng Của Kiếp Người – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh - T. Đồng Tháp), ngày 20/11/2018
Phẩm Hạnh Người Tu - Thích Nữ Như Lan

Phẩm Hạnh Người Tu – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành - T. Đồng Tháp) ngày 20/10/2018
5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui - Thích Nữ Như Lan

5 Điều Cần Buông Bỏ Để Sồng An Vui – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Long Thạnh (TP . Vĩnh Long - T. Vĩnh Long) ngày 30/10/2018
Sống Hạnh Phúc - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Lạc Việt , Đài Bắc , Taiwan ngày 15.9.2018)

Sống Hạnh Phúc – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Chùa Lạc Việt (Đài Bắc , Taiwan), ngày 15 9 2018
Bồ Tát Tại Gia Phần 52 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.1.2018 )

Bồ Tát Tại Gia Phần 52 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada) ngày 13.01.2018
Giải Mã Về Giấc Mơ - Đại Đức Thích Thiện Tuệ 2018

Giải Mã Về Giấc Mơ – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh - HCM) ngày 18-11-2018
Câu Chuyện Người Thầy - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2018 ( rất cảm động )

Câu Chuyện Người Thầy – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Thiên Quang (TX. Dĩ An - T. Bình Dương) ngày 20/11/2018
Hành Xử Của Người Con Phật - Thích Nữ Như Lan

Hành Xử Của Người Con Phật – Thích Nữ Như Lan

Giảng tại chùa Thiên Quang (H. Cái Bè - T. Tiền Giang) ngày 15/10/2018
Chính Niệm Trong Công Việc - TT. Thích Nhật Từ

Chính Niệm Trong Công Việc – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-11-2018
Cái Gai Phần 2 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20.10.2018 )

Cái Gai Phần 2 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20.10.2018
Phá Chấp - Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ Mới Nhất 2018

Phá Chấp – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) ngày 04/11/2018
Chết Có Phải Là Hết - TT Thích Thiện Thuận giảng năm 2018

Chết Có Phải Là Hết – Thích Thiện Thuận

Giảng tại chùa Tôn Thạnh (H. Cần Giuộc - T. Long An) năm 2018