25 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 20 September, 2017
Nhiếp Đại Thừa Luận 4 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 4 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 09/12/1999 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông
Thay Đổi Vận Mệnh - Thích Tuệ Hải

Thay Đổi Vận Mệnh – Thích Tuệ Hải

Giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 13/11/2016
Hải Đảo Tự Thân - Thích Nữ Hương Nhũ

Hải Đảo Tự Thân – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa Phúc Nguyện (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), ngày 01/01/2017
Tự Do Tư Tại - Thích Pháp Hòa

Tự Do Tư Tại – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 14/11/2010
Mười Ân Đức Của Mẹ Và Cha - Thích Nhật Từ

Mười Ân Đức Của Mẹ Và Cha – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Viên, Đồng Nai, ngày 05-09-2017
Quy Y Tam Bảo - Thích Nhật Từ

Quy Y Tam Bảo – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2017
Đền Đáp Bốn Ân Lớn - Thích Nhật Từ

Đền Đáp Bốn Ân Lớn – Thích Nhật Từ

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 27, tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-09-2017
Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Thành Đạo Phần 1 - Thích Trí Quảng

Ý Nghĩa Phật Xuất Gia Thành Đạo Phần 1 – Thích Trí Quảng

Gảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 12/07/201
Tu Và Học - Thầy Thích Hạnh Bình 2017 mới nhất

Tu Và Học – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 26/07/2017
Kinh Tứ Niệm Xứ 2 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 2 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Kinh Tứ Niệm Xứ 1 - Thích Tuệ Hải

Kinh Tứ Niệm Xứ 1 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương, ngày 25/05/2017
Tâm Hướng Phật - Thích Thiện Tuệ

Tâm Hướng Phật – Thích Thiện Tuệ

Giảng trong khóa tu tuổi trẻ tại tại chùa Giác Thế, ngày 11/08/2017
Những Điều Cần Biết Về Lễ Vu Lan - Thích Nhật Từ

Những Điều Cần Biết Về Lễ Vu Lan – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 01-09-2017
Trải Nghiệm Hạnh Phúc Trong Đời - Thích Nhật Từ

Trải Nghiệm Hạnh Phúc Trong Đời – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Lâm (Quảng Ngãi), ngày 31-08-2017
Bốn Đức Tính Cao Quý - Thích Nhật Từ

Bốn Đức Tính Cao Quý – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Trung Hòa (Quảng Ngãi), ngày 31-08-2017
Người Càng Hiểu Biết Càng Sống Khiêm Cung - Thích Nữ Hương Nhũ

Người Càng Hiểu Biết Càng Sống Khiêm Cung – Thích Nữ Hương Nhũ

Giảng tại chùa An Phước (TP. Đà Nẵng - T. Quảng Nam), ngày 18/06/2017
Sám Quy Mạng Phần 10 - HT Thích Trí Quảng mới nhất 2017

Sám Quy Mạng Phần 10 – Thích Trí Quảng

Giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2 - HCM), ngày 02/07/2017
Một Vài Nhận Định Về Đại Chánh Tân Tu - Thầy Thích Hạnh Bình 2017

Một Vài Nhận Định Về Đại Chánh Tân Tu – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 15/07/2017
Nhiếp Đại Thừa Luận 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh giảng

Nhiếp Đại Thừa Luận 2 – Thích Nhất Hạnh

Giảng ngày 02/12/1999 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông
Kinh Hoa Nghiêm 82 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 82 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Kinh Hoa Nghiêm 81 - Thích Tuệ Hải

Kinh Hoa Nghiêm 81 – Thích Tuệ Hải

Giảng tại chùa Long Hương ngày 21/05/2017
Bồ Tát Tại Gia Phần 29 - Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia Phần 29 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Tây Thiên (Canada), ngày 10/12/2016
Người Khôn Nói Ít Nghe Nhiều - Thích Thiện Tuệ

Người Khôn Nói Ít Nghe Nhiều – Thích Thiện Tuệ

Giảng tại Tu Viện Xá Lợi (Trang Trại G7 - T. Đồng Nai), ngày 20/08/2017
Bài Học Từ Con Cọp - Thích Pháp Hòa

Bài Học Từ Con Cọp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 21/02/2010