video

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 02/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5469,Quan-chieu-Phap-de-vuot-kho-dau.tsph