Bài pháp âm Trở Về Bổn Giác được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 12/12/2009 trong giờ sinh hoạt phật pháp hằng tuần

Bài liên quan