video

Bài pháp thoại: Vượt qua sợ hãi và khổ đau do Thượng toạ Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 21-10-2012 – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6986,Vuot-qua-so-hai-va-kho-dau.tsph – www.tusachphathoc.com