Trang Chủ Danh mục Bộ Sử Truyện

Danh mục: Bộ Sử Truyện

phap bao 11

Đại Đường Tây Vực Ký

Đường Huyền Trang dịch, Biện Cơ soạn. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
kinh luat luan 11

Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền
kinh luat luan 10

Dị Bộ Tông Luân Luận

Thế Hữu Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Tuấn. Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Quang
kinh luat luan 1

Những Truyện Cảm Ứng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

Đường Huệ Anh soạn, Hồ U Trinh toản. Bản Việt dịch của Chúc Giải - Huệ Hạnh - Diệu Tuyền
kinh luat luan 30

Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên

Cao Lệ Giác Huấn soạn. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước
kinh luat luan 11

Truyện Các Vị Tăng Thần Dị

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Đức Nghiêm - Đức Thuận - Nguyên Nhứt
kinh luat luan 25

Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni

Lương Bảo Xướng soạn. Bản Việt dịch của Chúc Giải - Huệ Hạnh - Diệu Tuyền
phap bao 12

Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp

Đường Nghĩa Tịnh soạn. Bản Việt dịch của Hạnh Xuyến - Trung Thể - Đức Như
phap bao 3

Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm

Đường Pháp Tạng tập. Bản Việt dịch của Thiện Thuận - Quảng An - Viên Châu - Ngộ Bổn
kinh luat luan 34

Truyện Pháp Sư Bà Tẩu Bàn Đậu

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền
phap bao 16

Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Vạn Thiện - Đồng Hội - Vạn Ngộ
kinh luat luan 3

Tập Vãng Sanh

Minh Châu Hoằng tập. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước

Xem Nhiều